MINI Italië, op grond van en met het oog van het wetsdecreet nr.. 30 juni 2003 n. 196, informeert zijn klanten dat de persoonsgegevens door hen geleverde op het moment van ondertekening van de bestelbon en / of compilatie van de factuur zijn uitgesloten van de toestemming van de betrokkene zoals verzameld en berusten uitsluitend bij de belastingdienst / belasting nodig door de wet-en regelgeving en de communautaire wetgeving, en in ieder geval, om alleen de exacte opeenvolging van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst waarvan zij Partij is op de client en / of aan de verwerving van de nodige contractuele informatie altijd en uitsluitend geactiveerd aanvraag.

In het bijzonder, mini srl verklaart dat de persoonlijke gegevens van klanten niet zullen worden gebruikt voor de doeleinden van commerciële informatie of het versturen van reclamemateriaal of voor het compliment van marktonderzoek of interactieve commerciële communicatie, met uitzondering als gevolg van voorafgaande uiting van toestemming van de klant.

Op grond van art. 7 van wet 196/03 ook rekening mee dat op elk gewenst moment kunt u de toegang tot hun persoonlijke gegevens en pas in te loggen met uw e-mail en het wachtwoord, te verwijderen of te verzetten tegen het gebruik ervan door het sturen van een e-mail naar info@minimini.eu